berpalis pemijahan Rusa di Ranca Upas CiwideyRanca Upas pun tak batal sehubungan objek mencariangin lain di Bandung selatan yang umumnya menitikberatkan kecantikan alam yang bagus aneh dan susah didiamkan jika ke Ranca Upas, alkisah panorama hutan alam dan hutan tanaman akan mendominasi pandangan mata masing-masing pengunjungnya.

kawasan Ranca Upas ada ciri-ciri nada pegunungan yang adem serta daulat kaum hutan yang berlebih agus dan awet perihal kian hendak menjalin lokasi Ranca Upas banyak memetik perhatian terbit para pertandang maka tak bingung ketika perlop sekolah libur akhir pekan namalain libur hari-hari lebar Ranca Upas terus dipenuhi oleh pertandang yang menghajatkan mengalami semangat dan gradasi pegunungan yang indah.

Kapan cermatnya lokasi ini dijadikan jenis palagan reakreasi buat para pelancong terkaan waktu 1980-an Ranca Upas telah bekerja ajang rekreasi dan perkemahan. Di cacah ini terlihat areal seluas tiga hektar yang digunakan buat penangkaran rusa. Hal kian bakal adopsi Ranca Upas memiliki poin plus dibandingkan barang berpiknik lain.

Para tamu pun sanggup mengamati dengan cara terbuka berbunga jarak yang tak sangat jauh selagi sang belian memberikan makan rusa-rusa di areal pemijahan termuat kebanyakan kala sang cenayang tentu menjemput sang rusa maka akan berbuat siulan bak isyarat yang sudah tak disangsikan oleh para rusa termasuk Dan berat lama tak berapa dahulukala regu rusa pun akan berkumpul.

sepertiitu menyadari tanda terbit sang belian rusa-rusa umumnya akan segera bermula keluar berpunca kancah persembunyiannya. selain makan lalap dan air, rusa doang sangat suka makan umbi-umbian, penaka ubi dan ubikayu periode makan bagi rusa-rusa ini tiap hukum dua hapus kalau bukan kala jam makan, rusa-rusa ini tak akan keluar, bersembunyi di bawah rimbunnya semak semak.

Rusa jantan bercula runcing dan lebih sering menampakan diri. padahal rusa wanita tak bercula dan lebih kerap berlindung bersama anak-anaknya.

Areal perbanyakan rusa Ranca Upas renggang tempuh bersumber Pangalengan penangkaran rusa ranca upas kuranglebih 15 km dan bermula Bandung 56 km menurut perihal ceruk beraspal. Ranca Upas maktub berdarmawisata yang bakir di wilayah Bandung kidul Jawa Barat. Letaknya di familier kangka teh Rancabali di kaki Gunung Patuha, Ciwidey, Jawa Barat.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “berpalis pemijahan Rusa di Ranca Upas Ciwidey”

Leave a Reply

Gravatar